HVOR ER VÆK?

Affald er ikke væk selvom du ikke kan se det længere. Læs her hvad der sker med dit affald.

SKRALDEPOSEN

Den gør stor nytte!


I Danmark bliver din skraldepose faktisk til noget rigtigt nyttigt. Vi brænder nemlig skraldet og så bliver det til fjernvarme og strøm. Når vi brænder skraldet, så sparer vi penge til olie og træ, og vi slipper for at grave skraldet ned under jorden. I gamle dage gravede vi bare alt skrald ned under jorden. Det gør man stadig i flere andre lande.

På filmene herunder, kan du følge din skraldepose - helt fra skraldebilen og til den bliver brugt under en ny stald!

Smider du penge i skraldespanden?
Mange af de ting som vi normalt smider i skraldeposen hver dag, er faktisk meget værdifulde, fx. pap, plastik og dåser. Derfor skal de ting IKKE i skraldespanden. De skal sorteres.

Derhjemme har du containere til metal, glas, papir, pap og hård plast. Nogle ting kan du aflevere til storskrald eller på genbrugspladsen.

Kommunen sælger alle tingene til fabrikker som genanvender og laver nye ting af dit affald. Se hvordan - under de andre punkter på hjemmesiden. Se mere om sortering under HVAD KAN DU GØRE


Film 1 af 8. Skraldebilen afleverer din skraldepose på forbrændingsanlægget. Her bliver den brændt og laver varme, strøm og slagge.


Film 2 af 8. Den afkølede slagge, som er resterne af din brændte skraldepose, køres til Renovest. Her samles det i kæmpedynger - i alt 10.000.000 kg om året! Slagge er fuld af jern og metal. Det skal vi have sorteret ud til genanvendelse.


Film 3 af 8. To gange om året, må kommunens borgere betale for, at slaggen bliver sorteret med KÆMPE maskiner. Se det store sorteringsanlæg her.


Film 4 af 8. Det store sorteringsanlæg sorterer jern og metal ved hjælp af store magneter.


Film 5 af 8. Smider du penge i skraldespanden?


Film 6 af 8. Når slaggen er blevet sorteret, så er 8% af indholdet sorteret ud som jern og metal. Der er dog stadig en hel del jern og metal tilbage i slaggen - værdier, som går tabt for evigt.
Glas kan ikke sorteres ud - vigtige værdier, som vi også mister.

Slaggedyngen er desuden ofte meget forurenet. Det skyldes blandt andet at der smides batterier, spray dåser, kemikalier og elektronik i skraldepanden. Alt dette indeholder miljøfarlige stoffer.


Film 7 af 8. Her ser du et par dynger af de kæmpe mængder af jern som sorteres ud fra slaggen. Slaggejernet kan stadig sælges, dog til mindre pris end jern som er afleveret på genbrugspladsen. Desværre er dyngerne også fulde af spraydåser - som skulle have været afleveret som farligt affald.


Film 8 af 8. Her ender det sidste af din skraldepose så!! Som byggeunderlag for en ny kostald. Det kunne også have været under en vej.
Slagge er forurenet pga. af batterier, spraydåser, elektronik mv. som kommer forkert i skraldespanden. Derfor må vi kun bruge slaggen i Danmark, hvis den forsegles med beton eller asfalt ovenpå - så regn ikke kan udvaske farlige stoffer til undergrunden. Når man bruger slagge på sin grund, så bliver området noteret som forurenet.

DERFOR - put mindre i skraldespanden og sorter mere til genanvendelse. Så laver du mindre slagge.

BLIV ENDNU KLOGERE:
Skraldeposen er nyttig (1:22)
Skraldeposen blive til varme og strøm (2:09 - for de lidt større elever)